Details


 • 都市
 • Warszawa
 • 地区
 • Bemowo
 • 面積
 • 514 m2
 • 値段
 • 4 999 000 zł
 • 値段 / m2
 • 9 730 zł
 • 土地面積
 • 946 m2
 • 部屋数
 • 17
 • バスルーム
 • 4
 • 築年月
 • 1990

物件概要


(Polish) PILNA POTRZEBA SPRZEDAŻY!
Opis nieruchomości
Polski/English/Русский

Szanowni Państwo
Oferujemy na sprzedaż nietuzinkową ofertę domu zlokalizowanego na warszawskim Bemowie przy ul. Gimnazjalnej.

Kilka najważniejszy faktów dotyczących tej nieruchomości:
- powierzchnia użytkowa - 339,07 mkw
- powierzchnia całkowita 514,06 mkw
- powierzchnia działki - 946 mkw
- dwa budynki dodatkowo na działce o łącznej powierzchni zabudowy 160,7mkw
- dwa osobne wejścia do domu

Piwnica:
- 6 pokoi (każdy pokój z oknem)
- łazienka
- kuchnia z piecem 

Parter:
- 6 pokoi ( z jednego z pokoi wyjście na ok. 15 m2 taras)
- łazienka
- WC

Piętro:
- 5 pokoi
- kuchnia
- łazienka
- WC
- drugi taras na półpiętrze

Strych:
- 2 duże pomieszczenia z oknami (można podzielić na kilka pokoi)
-przedpokój

Pomieszczenia w budynkach gospodarczych do aranżacji.
Do obejrzenia wnętrz tych budynków zapraszam także na wirtualny spacer. Plany także załączone w wirtualnym spacerze. 

Informacje techniczne:
- ogrzewanie- gazowe
- ściany - pustak, pustak gazobetonowy, oraz cegła pełna, styropian 15 i 13 cm.
- dach: blacha
- dwie bramy i dwa wyjazdy z posesji

Informacje o standardzie wykończenia wnętrza:
- na podłodze parkiet, mimo wielu lat w bardzo dobrym stanie
- meble częściowo ręcznie wykonane przez właściciela stolarza
- pokoje przygotowane pod działalność hostelową

Na zewnątrz znajdziemy:
- zadbany trawnik
- budynek warsztatowy bez fundamentów

Stan prawny nieruchomości - pełna własność z księgą wieczystą.

Cena ofertowa:  4 999 000 zł - do negocjacji

\\\"Informacje zawarte w niniejszej ofercie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art.. 66 par 1 Kodeksu Cywilnego\\\".


ENGLISH
Dear Sir/Madam,
We would like to present you with an exceptional opportunity to purchase a unique property located in Bemowo, Warsaw, at Gimnazjalna Street.

Here are some key facts about this property:
Usable area: 339.07 sqm
Total area: 514.06 sqm
Land area: 946 sqm
Two additional buildings on the premises with a total built-up area of 160.7 sqm
Two separate entrances to the house

Basement:
6 rooms (each with a window)
Bathroom
Kitchen with a stove

Ground floor:
6 rooms (one of the rooms leads to a terrace of approximately 15 sqm)
Bathroom
Toilet

First floor:
5 rooms
Kitchen
Bathroom
Toilet
Second terrace on the mezzanine level

Attic:
2 large rooms with windows (can be divided into several rooms)
Hallway
The utility rooms in the auxiliary buildings are ready for arrangement. You are also invited to take a virtual tour to explore the interiors. Floor plans are included in the virtual tour as well.

Technical information:
Heating: gas
Walls: brick, gas concrete block, solid brick, 15 cm and 13 cm styrofoam insulation
Roof: sheet metal
Two gates and two exits from the property

Information about the interior finishing standard:
Parquet flooring, still in excellent condition despite many years of use
Partially handcrafted furniture made by the owner, who is a carpenter
Rooms prepared for hostel-type business activities

Outside, you will find:
Well-maintained lawn
Workshop building without foundations
Legal status of the property: Full ownership with land and mortgage register.

Offer price: PLN 4,999,000 - to negotiate

\\\"The information contained in this offer is not legally binding and does not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 para. 1 of the Civil Code.\\\"


Русский
Уважаемые господа,
Мы предлагаем вам уникальное предложение по продаже дома, расположенного на Бемово в Варшаве на ул. Гимназиальной.

Несколько основных фактов об этом объекте недвижимости:
Жилая площадь - 339,07 кв.м.
Общая площадь - 514,06 кв.м.
Участок земли - 946 кв.м.
Два дополнительных здания на участке общей застройкой 160,7 кв.м.
Два отдельных входа в дом

Подвал:
6 комнат (каждая с окном)
Ванная комната
Кухня с печью


Первый этаж:
6 комнат (из одной комнаты выход на террасу площадью около 15 кв.м.)
Ванная комната
Туалет

Второй этаж:
5 комнат
Кухня
Ванная комната
Туалет
Вторая терраса на промежуточном этаже

Чердак:
2 большие комнаты с окнами (можно разделить на несколько комнат)
Прихожая
Помещения в хозяйственных постройках требуют отделки.
Для просмотра интерьера этих зданий мы также приглашаем вас на виртуальную экскурсию. Планы также прикреплены к виртуальному туру.

Техническая информация:
Отопление - газовое
Стены - кирпич, газобетонный блок и полный кирпич, утеплитель из стиропора толщиной 15 и 13 см.
Крыша: металлическая
Два въезда и два выезда с участка

Информация о стандарте отделки интерьера:
На полу паркет, в очень хорошем состоянии, несмотря на многолетнюю эксплуатацию
Частично ручная мебель, изготовленная владельцем, столяром
Комнаты подготовлены для хостел-бизнеса

На улице:
Ухоженный газон
Ремонт цеха без фундамента
Правовой статус недвижимости - полная собственность с гарантированными правами.

Цена: 4 999 000 злотых - вести переговоры

«Информация, содержащаяся в настоящей оферте, не является юридически обязывающей и не является офертой, в том числе по смыслу пункта 1 статьи 66 Гражданского кодекса».
.

不動産業者


Agata Galińska
+48 667 025 152
[email protected]

連絡先

You will receive a PDF document with this property details.