Details


  • 都市
  • Warszawa
  • 地区
  • Wawer
  • 面積
  • 1927 m2
  • 値段
  • 2 950 000 zł
  • 値段 / m2
  • 1 540 zł

物件概要


(Polish) :: Krótko:Malownicza działka budowlana ze starodrzewem, tuż przy wejściu do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego | objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego | położona przy asfaltowej i oświetlonej ulicy z chodnikiem | prestiżowa okolica, willowa zabudowa.:: Parametry:- Wymiary: około 60 m (płn/płd) x 32 m (wsch/zach);- Starodrzew, który dodaje uroku i zapewnia prywatność;- Sąsiedzi od zachodu (nowy dom) i północy (planowany dom);- Ogrodzenie od wschodu (brama), północy i zachodu.:: Media:- Prąd: w drodze, bezpośrednio przy działce.- Gaz: w drodze (pod chodnikiem) przy działce.- Woda/kanalizacja: przy ul. Wierzchowskiego lub ul. Odrodzenia. W drugim przypadku udzielona służebność od sąsiedniej działki na doprowadzenie mediów.:: Położenie:- Bezpośrednie sąsiedztwo z leśnym Parkiem Krajobrazowym - idealne na piesze, rowerowe i narciarskie wycieczki.- Spokój, cisza, otoczenie zieleni. Starodrzew dodający uroku, dający schronienie przed słońcem.- Doskonała komunikacja: łatwy dojazd SKM, autobusami i samochodem do Centrum oraz do innych dzielnic miasta..- Bliskość infrastruktury Anina: sklepy, przedszkola, szkoły, liceum, obiekty sportowe (orlik, basen, lodowisko).:: Kluczowe zapisy Miejscowego Planu (symbol MJL/7):- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach z zielenią leśną.- Minimalna powierzchnia nowotworzonych działek leśnych: 0,25 ha.- Ograniczenie powierzchni wyłączonej z produkcji leśnej do 20% działki, max 400 m² na zabudowę.- Zachowanie starodrzewu.- Jedna budowla na działce (z wyjątkiem domu jednorodzinnego dwulokalowego).- Maksymalna wysokość 12 m, dachy z pochyleniem min. 30º, ogrodzenia ażurowe.:: Podsumowanie: Działka z olbrzymim potencjałem adaptacyjnym, idealna dla osób szukających spokoju w otoczeniu natury, a jednocześnie blisko miejskiej infrastruktury. Perfekcyjne miejsce na stworzenie wymarzonego domu z unikalnym charakterem.:: Shortly: A picturesque building plot with old trees, right at the entrance to the Masovian Landscape Park | covered by the Local Spatial Development Plan | located by an asphalt and lit-up street with a sidewalk | prestigious area, villa surroundings. :: Parameters: - Dimensions: approximately 60 m (north/south) x 32 m (east/west); - Tall old trees that add charm and provide privacy; - Neighbors from the west (new house) and north (planned house); - Fence from the east (gate), north and west. :: Location: - Direct proximity to the forest Landscape Park - ideal for hiking, cycling and skiing trips. - Peace, quiet, surrounded by greenery. Old trees adding charm and providing shelter from the sun. - Excellent communication: easy access by SKM, buses and car to the Center and other districts of the city.. - Proximity to Anin\\\'s infrastructure: shops, kindergartens, schools, high school, sports facilities (Orlik, swimming pool, ice rink). :: Key provisions of the Local Plan (symbol MJL/7): - Single-family housing development on plots with forest greenery. - Minimum area of newly created forest plots: 0.25 ha. - Limitation of the area excluded from forest production to 20% of the plot, max 400 m² for development. - Preservation of old trees. - One structure on the plot (except for a two-unit single-family house). - Maximum height 12 m, roofs with a min. slope. 30º, openwork fences. :: Summary: A plot with enormous adaptation potential, ideal for people looking for peace surrounded by nature and at the same time close to urban infrastructure. The perfect place to create your dream home with a unique character.

不動産業者


Agata Galińska
+48 667 025 152
[email protected]

連絡先

You will receive a PDF document with this property details.